1. HƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT:

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại công ty.

 2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại văn phòng của chúng tôi.

Chuyển tiền/chuyển khoản:

Áp dụng cho tất cả khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này

Ngân hàng Á Châu: Chủ TK: Hoàng Đình Thái: Stk: 156.950.229 Ngân hàng Á Châu ACB, CN Minh Phụng, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á: Chủ TK: Hoàng Đình Thái: Stk: 010.792.2466 Ngân hàng Đông Á, CN Lê Đại Hành, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Agribank: Chủ TK: Hoàng Đình Thái: Stk: 6480.2051.06182 Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Quận, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.