Ngày 23-9-2015 thu hoạch yến. Nhà yến thu hoạch ngày càng nhiều, rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MỚI THU HOẠCH

Sản phẩm yến T9-2015 - yến sạch thành phẩm

Sản phẩm yến T9-2015 - yến sạch thành phẩm

Sản phẩm yến T9-2015 - yến sạch thành phẩm