Sau khi làm sạch, đóng gói vào hộp. Có hai loại sản phẩm chính là: Yến Thô và Yến Sạch

 

 

>>CLICK ĐẶT HÀNG<<