Yến sào sau khi được làm sạch cho vào hộp, có hai loại yến sào: Yến sạch và yến lông với nhiều loại  như 0,5 gram, 100 gram, 0,5 kg.....

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH YẾN SÀO QUỲNH TRANG PHÁT

 

 

>>NHÀ YẾN TẠI BÌNH DƯƠNG<<